Ποιότητα

Η αποστολή και η στρατηγική της εταιρείας μας εξασφαλίζουν και τη μελλοντική της ανάπτυξη. Στόχος μας είναι η παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και η ανάδειξή μας σε σταθερό συνεργάτη σας.  

Παρέχουμε βοήθεια στους πελάτες μας, ώστε να εξοικονομούν πόρους, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κι αυτό, γιατί προμηθεύουμε τους πελάτες μας με τα πιο ασφαλή, αξιόπιστα και συμφέροντα προϊόντα της αγοράς.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για τη διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και την Υ.Α. ΔΥ/8Δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004.