ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΩΝ

Επιθέματα, Συσκευές Αρνητικής Πίεσης, Οστομικά Υλικά

Σχετικά με μας

Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ιδρύθηκε το 2003 και είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητους χώρους στο Χαλάνδρι, επί των οδών Ευριπίδου 3 και Αισχύλου. Η εταιρεία μας απασχολεί 20 υπαλλήλους και δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Εισαγωγή επιθεμάτων, συσκευών αρνητικής πίεσης και οστομικών υλικών διαφόρων κατασκευαστικών οίκων (Pharmaplast-Egypt, Farmac Zabban-Italy, OxMed-Germany, Konfort-Turkey)

  • Προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρεία

  • Προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε ασθενείς στο σπίτι

  • Τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για τη διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και την Υ.Α. ΔΥ/8Δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004.

Προϊόντα

Συσκευές αρνητικής πίεσης

Οστομικά υλικά

Επικοινωνήστε μαζί μας
ΚΑΣ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση

Ευριπίδου 3 και Αισχύλου

Χαλάνδρι

15234

Email
Τηλέφωνο